Hoe lang duurt dat nou?

De doorlooptijd voor het maken van een jubileumboek of bewaarmagazine

Als het gaat om het mooi vastleggen van bijzondere verhalen, dan ben je daar niet in een dag mee klaar. Dat spreekt voor zich. Maar hoe lang dan wel? De vraag naar onze doorlooptijd wordt regelmatig gesteld door potentiële opdrachtgevers. “Als ik in 2017 iets te vieren heb, ben ik dan nog op tijd voor het laten schrijven van een jubileumboek of het laten maken van een bewaarmagazine?” We kunnen u vast geruststellen: ja!
Voorbeeld doorlooptijd jubileumboek of magazine
De doorlooptijd van een Mooi Vastgelegd traject maken we concreet aan de hand van een voorbeeld. Op donderdag 15 december 2016 werd het magazine Proef & Herinner gepresenteerd waarvoor Douwe Soepboer en ik in copyteam de teksten schreven. Aanleiding om dit bewaarmagazine te laten maken, was niet het vieren van een jubileum. Sterker nog, de locatie waar het om draait,  de PI Tilburg, ging op 15 december dicht. Deze gevangenis in Tilburg (in de volksmond), kon de afgelopen zeven jaar nog open blijven door een bijzondere constructie: Belgische gevangenen brachten hun detentietijd hier door. De wens om de herinneringen aan vooral deze laatste periode niet verloren te laten gaan, was de aanleiding om het magazine te laten maken.

Bewaarmagazine PI Tilburg

Bewaarmagazine PI Tilburg


Interviewen en schrijven volgens script
Op vrijdag 24 juni 2016 was de eerste oriënterende bespreking over dit project met Zento, het bureau dat het evenement rondom de sluiting organiseerde. Binnen twee weken kregen we een go, wat uitzonderlijk snel is. We merken namelijk dat de meeste bedrijven langer de tijd nodig hebben om te beslissen of ze willen investeren in het mooi vastleggen van hun verhaal. Een maand na de eerste bespreking, zaten we met onze neus in de fotoboeken van PI Tilburg. De interviews met medewerkers vonden rond de zomervakantie plaats. De maand september was onze schrijfmaand, waarin Douwe en ik volgens een script, dat we in dit geval samen met Zento maakten, de interviews uitwerkten en samen smeedden tot een geheel. We pakten ieder onze rol. Douwe is strategisch sterk – hij bedacht de grote lijnen – terwijl mijn kracht ligt in het luchtig weergeven van zware kost op een manier alsof je de lezer hoort vertellen.
pi-tilburg2
Correctierondes parallel met fotografie en vormgeving
Vervolgens bogen verschillende mensen binnen de organisatie zich over onze teksten, zodat we de maand oktober konden gebruiken om fijn te slijpen. Parallel aan dit schrijf- en redigeertraject, ging een fotograaf aan de slag, evenals de vormgever. Om een lang verhaal kort te maken: begin december was het bewaarmagazine gedrukt. Ruim op tijd voor de bijzondere dag die 15 december is geworden.
Investering in tijd en geld
Bovenstaand voorbeeld laat zien dat de doorlooptijd ongeveer een half jaar is. Kortom, is er halverwege 2017 een gedenkwaardige gebeurtenis die de aanleiding is om uw verhaal op een mooie manier vast te leggen? Dan is het goed om nu een oriënterende afspraak in te plannen met Douwe (06 215 24 097) en Hennie (06 – 238 76 798). Bij een go ligt er over een half jaar zeker iets om trots op te zijn.
Hennie van de Kar