Een jubileumboek, het begin is gemaakt!

Vanaf januari 2017 werken Douwe Soepboer en ik aan het samenstellen van een jubileumboek. We doen dat in opdracht van Woonstichting Etten-Leur (WEL). Aanleiding is het feit dat WEL dit jaar 25 jaar is geprivatiseerd.

Een opdracht voor het schrijven van een jubileumboek binnenhalen, is één. En natuurlijk zijn we super trots dat deze uitdagende opdracht is gegund aan Mooi Vastgelegd. Ons doel is immers om verhalen vast te leggen in een mooi document dat langer meegaat dan vandaag.
Maar dan? Waar begin je?
De start voor dit boekproject vormde een fietstocht die we als niet Etten-Leurenaars samen met iemand van de woonstichting door Etten-Leur maakten. Sfeer proeven, ideeën opdoen, brainstormen; dat was het begin. Daarna besteedden we aandacht aan het bepalen van de thema´s. Het wordt geen historisch feitenboek, maar wel een boek met historische waarde. De lezer moet zich een beeld kunnen vormen hoe Etten-Leur in 25 jaar is veranderd en wat de rol van Woonstichting Etten-Leur op dat veranderingsproces is. Ofwel, wat voor stempel heeft WEL in de afgelopen 25 jaar op dit stadse dorp gedrukt?

Bij de start van het traject maakten we ons nog zorgen over het verkrijgen van voldoende input. Maar eenmaal met de juiste gesprekspartners aan tafel, is de vraag al snel: hoe houd ik overzicht in de grote hoeveelheid informatie. En hoe filter ik daar vervolgens uit wat waardevol is voor de lezer? Je kunt niet bij voorbaat al schrappen.
Douwe en ik zitten midden in dit schrijf- en schrapproces voor een boek in wording. Om in te lezen, te kijken, te bladeren en te beseffen dat niets meer is zoals het was.
Het begin is gemaakt van dit jubileumboek. En we hebben er al onze aandacht voor nodig.
Heeft uw organisatie in 2018 iets te vieren? En is dat een mooie aanleiding om een jubileumboek uit te brengen? Vraag ons dan nu al om tijd te reserveren. Want één ding is ons opnieuw duidelijk geworden; een jubileumboek schrijf je niet tussen de soep en de patatten.
Reserveer nu schrijftijd voor uw jubileumboek
Hennie van de Kar

Vertel ons welk boek of film u wilt gaan maken


Wij gaan graag met u in gesprek.