Tips voor het vieren van een bedrijfsjubileum

Het is feest volgend jaar. Tenminste als uw bedrijf een jubileum viert. Maar hoe gaan u, uw medewerkers en relaties een jaar later zich dit jubileum herinneren? Kortom, hoe gaat u het bedrijfsjubileum vieren en er voor zorgen dat het een onvergetelijk succes wordt? Hieronder 6 tips die u helpen om van uw bedrijfsjubileum een succes te maken:

 1. Maak een plan voor het jubileumjaar
 2. Bedenk voor wie u het jubileum organiseert
 3. Noteer wat u wilt vertellen en hoe u dat wilt doen
 4. Selecteer de juiste partijen die u kunnen helpen
 5. Kijk bij een jubileum naar de toekomst
 6. Leg het jubileum vast

1 Maak een plan voor het jubileumjaar
Een bedrijfsjubileum is een feest. Het feit dat uw bedrijf al enige tijd bestaat en zich voortdurend weet aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, is een prestatie. Wie een jubileum viert, heeft een naam en een reputatie. Het jubileum is bij uitstek het moment om die reputatie verder te versterken.
Een bedrijfsjubileum goed vieren is een. Het tot een commercieel succes maken is twee. Zeker is, dat als u een jubileum goed wilt vieren, u daarmee tijdig begint. Maar wat is op tijd? Houd minimaal een half jaar voor de definitieve datum, maar een jaar is beter.
2 Bedenk voor wie u het jubileum organiseert
Een bedrijfsjubileum vieren. Voor wie en met wie gaat u dat doen? Onderstaand enkele overwegingen:

 • Voor de hand ligt dat u uw medewerkers bij het jubileum betrekt. Bij de organisatie en de festiviteiten.
 • Klanten zijn minstens zo belangrijk als medewerkers. Zonder hen was een jubileum er nooit gekomen. Een jubileum biedt veel kansen om uw verhaal en uw bedrijf opnieuw bij hen onder de aandacht te brengen. Een jubileum vertelt het verhaal van uw bedrijf.
 • Een derde groep betreft toeleveranciers. Zeker in de huidige netwerksamenleving zijn leveranciers vaak essentieel voor bedrijfsprocessen. Bedenk verder dat ze ambassadeurs voor uw bedrijf zijn.
 • Een vierde laag wordt gevormd door overige stakeholders. Denk aan familieleden, zakelijke relaties, collega-bedrijven en bedrijven in de directe omgeving. Denk er over na of u hen wel of niet wilt betrekken en waarom.
 • Tot slot is er nog een vijfde laag. De markt in meest brede zin. Bijvoorbeeld omdat u het jubileumjaar wilt inzetten voor een betere naamsbekendheid.

3 Noteer wat u wilt vertellen en hoe u dat wilt doen
Elk bedrijf is anders en heeft medewerkers, klanten en stakeholders met eigen karakteristieken. Door op passende wijze uw jubileum te vieren, versterkt u de reputatie van uw bedrijf. Het is belangrijk om inhoud en vorm goed met elkaar te verbinden. Dan wordt uw verhaal nog beter begrepen. Het jubileum helpt u echt verder met vertellen van uw succesverhaal. Laat u hierbij ondersteunen door communicatieprofessionals.
4 Selecteer de juiste partijen die u kunnen helpen
Er zijn veel evenementenbureaus die u bij de organisatie van een jubileumjaar kunnen helpen. Door op tijd te beginnen, kunt u zich een goed beeld vormen van de mogelijkheden en kosten. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van bureaus die het communicatietraject goed kunnen verzorgen.
5 Kijk bij een jubileum naar de toekomst
Een jubileum levert veel nieuwe energie op. Iedereen is na de festiviteiten trots om bij dit bedrijf te horen. Het verhaal dat u hebt willen vertellen is goed geland en daar plukt u de vruchten van. Sterker nog. Als u het goed doet, levert een jubileum u uiteindelijk meer op dan het heeft gekost.
6 Leg uw jubileum vast in een jubileumboek of film
Een jubileum is het ideale moment voor vastlegging. Misschien heeft u al langer plannen om het succesverhaal van uw (familie)bedrijf vast te leggen in een mooi jubileumboek, een speciaal magazine of misschien wel in een bedrijfsdocumentaire. En dit uit te reiken aan alle iedereen die bij het bedrijf is betrokken. Wat een prachtig cadeau. Voor uw omgeving, u zelf en voor wie er na u komen.
Daarom een allerlaatste tip. Neem eens contact op met Mooi Vastgelegd. Vast en zeker komen daarna de mooiste ideeën voor een prachtig jubileum boven.
Douwe Soepboer, partner bij Reclamebureau Reach en initiatiefnemer van Mooi Vastgelegd, samen met Hennie van de Kar.