Referentieboek

Sommige projecten zijn zo bijzonder, dat ze het verdienen om mooi te worden vastgelegd. Een referentieboek omvat uw meest bijzondere project(en). Het kan dienen als portfolio, relatieboek of cadeauboek.

Een boek over een bijzonder project

Voor het bedrijfsleven is een referentieboek een slim communicatiemiddel om in woord en beeld verslag te doen van een uitzonderlijk of bijzonder project. Vaak worden alle betrokkenen daarbinnen geportretteerd en krijgt de lezer een goed beeld van de complexiteit, de organisatie, de samenwerking, het omgaan met tegenslagen en natuurlijk het uiteindelijke resultaat. Het boek is vaak meer dan een naslagwerk en pr-instrument. Het kan ook als blauwdruk dienen voor toekomstige projecten.

Een boek als inspiratiebron

Ook in de publieke sector, zorg en onderwijs kan een referentieboek helpen om ontwikkelingen en samenwerkingsvormen te duiden en op gedegen wijze informatie te verstrekken over de inzet van middelen, samenwerking en resultaten. Door dit alles mooi vast te leggen kan het boek dienen als inspiratiebron voor toekomstige – vergelijkbare –projecten.


Blijvende aandacht voor een bijzonder project


Mail ons voor een brainstormafspraak